Orzechy są atrakcyjnym nutraceutykiem, źródłem błonnika i nienasyconych kwasów tłuszczowych, białek i antyoksydantów. Naukowcy z Uniwersytetu w Georgii (USA) wykazali, że ich spożycie w czasie śniadania przynosi wymierne korzyści zdrowotne, a przy tym czarny orzech (Juglans nigra) jest lepszy niż orzechy włoskie (Juglans regla). 

Podejrzewa się na podstawie badań obserwacyjnych, że regularne spożycie orzechów przedłuża życie, najprawdopodobniej za pośrednictwem działania na układ krążenia i metabolizm. Celem opisywanego badania klinicznego było ustalenie, jak na parametry metaboliczne, odczucie sytości oraz peroksydację lipidów błon komórkowych wpłynie zamiana podczas śniadania masła na dawkę orzechów: włoskich lub czarnego orzecha. Zamianę tę symulowano, podając odpowiednio spreparowane mufinki, zawierające jeden z tych trzech składników.

W badaniu uczestniczyło 30 zdrowych ochotników, którym trzykrotnie podano któryś z badanych posiłków. Badano im krew (przed i w różnym czasie po spożyciu mufinka) oraz proszono o ocenę stopnia sytości w wizualnej skali analogowej. Analiza wskazała, że orzechy lepiej zapewniały odczucie pełności po posiłku i hamowały apetyt niż masło, przy czym czarny orzech pod tym względem wypadł znacznie lepiej niż orzech włoski. Czarny orzech zapewniał także lepsze działanie antyoksydacyjne, co wyrażało się mniejszą peroksydacją lipidów błon komórkowych w tej grupie.

Czarny orzech mimo podobieństwa ma nieco inny skład chemiczny od orzecha włoskego, stąd nie dziwne, że przynosi inne efekty kliniczne. Mniejsze uszkodzenia komórkowe po posiłku i szybsze odczucie sytości czynią go interesującym nutraceutykiem np. u osób lubiących zjeść dużo, z nadwagą lub otyłością. Jak widać, już sama zamiana masła na czarny orzech owocuje konkretnymi, wymiernymi korzyściami. 

Na podstawie

Nutr Res. 2019 Sep 9. Acute consumption of Black walnuts increases fullness and decreases lipid peroxidation in humans. Rodrigues LL, Cooper JA, Paton CM.