Chińscy naukowcy zauważyli, że starsze osoby suplementujące wapń z witaminą D rzadziej zapadają na depresję. 

Wnioski takie przyniosło duże badanie kohortowe Zhejiang Major Public Health Surveillance Program (ZPHS), w ramach którego analizowano stan zdrowia przeszło 8,5 tysiąca osób po 60 r.ż. Co istotne, żadna z tych osób nie miała objawów depresyjnych w momencie rozpoczęcia obserwacji. Po roku istotne obniżenie nastroju stwierdzono u 8,6% uczestników.

Porównanie grupy suplementującej i niesuplementującej wapnia (bo na tym pierwiastku skupili się autorzy analizy) wskazało, że osoby stosujące suplementy miały ryzyko pojawienia się zaburzeń nastroju mniejsze o 25 proc. Ale to nie wszystko – gdy wzięto pod uwagę równoczesną suplementację wapnia i witaminy D, u tych osób ryzyko było aż o prawie 70 proc. mniejsze niż w grupie, która nie stosowała suplementów. Suplementacja musiała być jednak stosowana regularnie (przynajmniej 4 dni w tygodniu).

Wyniki te są spójne z niektórymi wcześniejszymi pracami, jednak wymagają potwierdzenia w badaniach interwencyjnych. Być może osoby stosujące suplementację są bogatsze, bardziej świadome, mają odmienny styl życia, może wreszcie bardziej są skłonne przyjmować leki przeciwdepresyjne – nie wiemy, czy to na pewno wapń z witaminą D chroni przed depresją (nie przeszkadza to jednak autorom sugerować rekomendacji takiej suplementacji osobom po 60 r.ż.). Wapń z witaminą D są kluczowymi mikroelementami diety, zwłaszcza u starszych osób, i ważne nie tylko dla układu nerwowego, ale choćby i kostno-stawowego, i obu tych elementów stosunkowo często w diecie brakuje (nawet u młodszych osób!) – trzeba jednak dokładnie ocenić (najlepiej z dietetykiem), jaką dawkę należy uzupełniać, ewentualne przedawkowanie nie jest bowiem obojętne dla zdrowia.

Na podstawie

J Nutr Health Aging. 2020;24(1):107-112. Association between Depressive Symptoms and Supplemental intake of Calcium and Vitamin D in Older Adults. Wu MN, He F, Tang QR, Chen J, Gu X, Zhai YJ, Li FD, Zhang T, Wang XY, Lin JF.