Dr Preston Mason z Harvardu (USA) w niedawnym artykule wskazuje mechanizmy, w jakich suplementacja kwasów omega-3 może chronić przed chorobami układu krążenia. 

Punktem wyjścia do tych objaśnień jest hipoteza, że kwasy omega-3 działają w więcej niż jednym mechanizmie. Tym najczęściej wzmiankowanym jest zmniejszanie stężenia triglicerydów, czyli jednej z frakcji lipidowych (cząsteczki transportujące we krwi cholesterol i tłuszcze), ale jak się wydaje, zapewniają też dodatkową ochronę przed miażdżycą i jej skutkami. Hipotezę tę potwierdzają zresztą wyniki niedawno ogłoszonego badania REDUCE-IT.

Najciekawszym punktem artykułu jest zwrócenie uwagi na potencjalną nierównoważność kwasów omega-3. Prawdopodobnie mają one różne działanie biologiczne, wynikające bezpośrednio z odmienności w budowie chemicznej, które przekładają na różną dystrybucję w tkankach i narządach i różne reakcje i zjawiska, w których następnie uczestniczą:

  • kwas eikozapentaenowy (EPA) to kwas tłuszczowy z rodziny omega-3, który prawdopodobnie odpowiada za działanie przeciwmiażdżycowe olejów rybich; utrudnia utlenianie i uszkadzanie lipidów błon komórkowych śródbłonka (antyoksydacja) i wpływa na mechanizmy zapalne, które leżą u podłoża rozwoju miażdżycy, oraz utrudnia odkładanie się w blaszce miażdżycowej kryształów cholesterolu, które taką reakcję zapalną promują. To wszystko przyczynia się do stabilizacji blaszki miażdżycowej, innymi słowy – zwalnia jej rozwój i zmniejsza szansę jej pęknięcia (a wedle współczesnej wiedzy to właśnie pęknięcie blaszki miażdżycowej jest bezpośrednią przyczyną zawału serca). Co więcej – nie wykazują go inne leki hipolipemizujące, jak fibraty czy statyny, które działają w innych mechanizmach
  • kwa dokozaheksaenowy (DHA) ma z kolei raczej „powinowactwo” do tkanki nerwowej, w niej jest gromadzony i tu wywiera działanie biologiczne (co sugeruje, że to ten składnik odpowiada za korzystne działania kwasów omega-3 na psychikę czy czynność układu nerwowego); DHA nie jest też równie silnym antyoksydantem jak kwas eikozapentaenowy.

Na podstawie

Curr Atheroscler Rep. 2019 Jan 12;21(1):2. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Preston Mason R.