Natura i jej wielka chemiczna złożoność dostarczają od lat inspiracji do tworzenia nowych leków, w tym także antynowotworowych – piszą biolodzy z pakistańskich uniwersytetów na łamach czasopisma naukowego „Dose Response”. 

Widać, że autorzy są wielkimi fanami naturalnych produktów w leczeniu nowotworów, jednak nie robią tego w oderwaniu ani opozycji od nowoczesnej onkologii. Zwracają raczej uwagę na kilka aspektów, takich jak:

  • konieczność poszukiwania nowych metod terapii nowotworów, pozbawionych działań ubocznych;
  • konieczność zaoferowania alternatyw dla ludzi żyjących w biedzie, w krajach, które  nie mają dostępu do drogich, nowoczesnych metod leczenia;
  • możliwość powstrzymywania rozwoju nowotworu na różnych jego etapach poprzez wpływ na dietę i środowisko.

Punktem wyjścia do rozważań był związek nowotworów z zakażeniami wirusowymi – i faktycznie, za wykazanie, że przyczyną rozwoju nowotworów może być zakażenie wirusowe w 1966 r. Peyton Rous otrzymał Nagrodę Nobla (notabene po jakichś 50 latach od udowodnienia tego faktu). Dziś znamy kilka wirusów onkogoennych dla ludzi (wirus Epsteina-Barr, wywołujący mononukleozę zakaźną u dzieci, ale i chłoniaka Burkitta, wirus Herpes-8, wirusy zapalenia wątroby typu B i C, wirus HPV, wirus białaczki HTLV-1, do takich wirusów należy również HIV). Warto tylko zaznaczyć, że większość nowotworów nie ma udowodnionego pochodzenia wirusowego i za ich powstawanie odpowiadają różne inne czynniki – niestety dziś już wiemy, że nie ma jednej możliwej do uniknięcia przyczyny raka (i tak samo nie ma uniwersalnego leczenia).

Mechanizmy molekularne, które wiążą się z infekcją wirusem onkogennym, odpowiedzią układu odpornościowego i powstaniem komórki rakowej, a następnie jej rozmnażaniem, naciekaniem otoczenia i powstawaniem przerzutów, mogą zdaniem autorów być modulowane przez produkty pochodzenia naturalnego. Część z nich jest od lat wykorzystywana w medycynie ludowej, część już przeniknęła do nowoczesnej onkologii, znaczna część pozostaje jednak wciąż niezbadana. Jak się wydaje, największy wpływ autorzy upatrują w zwalnianiu promocji nowotworów, czyli wykorzystania naturalnych substancji do działania hamującego wzrost guza – i tu wkracza dieta, ale nie tylko – także substancje z niej izolowane i opisane przez naukowców jako mające działanie antynowotworowe.

Co ciekawe, nie tylko rośliny są ich źródłem. Substancje antynowotworowe (lub wykorzystywane jako takie w tradycjach leczniczych różnych krajów) wytwarzają:

  • mikroorganizmy (głównie bakterie i grzyby) – do takich należą np. doksorubicyna, wankomycyna, daunorubicyna (klasyczne chemioterapeutyki wykorzystywane w onkologii do dziś – a ten pierwszy to tzw. „czerwona chemia”, mało przez kogo kojarzona z byciem naturalną substancją przeciwnowotworową); w kolejce (testowane w badaniach przedklinicznych) oczekują zresztą i inne substancje uzyskiwane z grzybów i bakterii;
  • organizmy morskie, zwłaszcza bezkręgowce, wodorosty, gąbki, osłonowce – tu przykładem jest cytostatyk arabinozyd cytozyny (cytarabina) otrzymywana z gąbki Cryptotheca crypta;
  • owady – w medycynie Dalekiego Wschodu wykorzystuje się ich jad, jak również wywary z całych pszczół czy os (i innych owadów) – niektóre substancje w nich zawarte mają faktycznie właściwości biobójcze;
  • rośliny i obecne w nich substancje czynne – a wśród nich jabłka i śliwki (liczne polifenole), mangostan (mangostyny), granaty (alkaloidy, antocyjanidyny), jabłka cukrowe, czyli owoce flaszowca (acetogeniny), jagody i winogrona (resweratrol i procyjanidyny), amla (taniny), morele (karotenoidy), liczne warzywa, a także przyprawy: kurkuma, czosnek, cynamon, chili, imbir, szafran oraz specyficzne grzyby lecznicze.

Na podstawie

Dose Response. 2019 Jan 8;17(1):1559325818813227. Natural Products Mediated Targeting of Virally Infected Cancer. Fatima I, Kanwal S, Mahmood T.