Zaleca się, by osoby z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby zwiększyły ilość błonnika w codziennej diecie. To wniosek płynący z pracy polskich naukowców – specjalistów żywienia, biochemii, gastroenterologów i chirurgów wątroby z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Kliniki Transplantologii i Chirurgii Wątroby w Warszawie.

Korzystne działanie błonnika prawdopodobnie odbywa się za pośrednictwem wpływu na przepuszczalność jelit. Jest to stan, w którym nabłonek jelitowy traci szczelność (pod wpływem różnych hipotetycznych czynników, jednym z nich jest zaburzenie składu mikroflory jelitowej). Wynikiem utraty szczelności jest przedostawanie się nadmiaru niepotrzebnych lub wręcz szkodliwych substancji do krwi i wraz z nią – do najróżniejszych narządów. A tymczasem na drodze krwi płynącej z jelit jako pierwsza znajduje się wątroba.

Naukowcy przez 6 miesięcy obserwowali chorych ze stłuszczeniem wątroby, u których zwiększono ilość błonnika w diecie – z 19 do 29 g dziennie. We krwi oznaczali markery uszkodzenia wątroby, profil lipidowy i insulinę, jak również zonulinę – związek proponowany jako wskaźnik nasilenia nieszczelności jelita.

Po pół roku stwierdzono spadek aktywności tzw. enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, GGTP, dodatkowo zmniejszenie stężenia triglicerydów we krwi, mniejsze stężenie insuliny i poprawę insulinowrażliwości tkanek. Co więcej, odnotowano istotną statystycznie poprawę w zakresie stłuszczenia watroby mierzoną wskaźnikiem Hamaguchi (system oceny nasilenia stłuszczenia wątroby w oparciu o obraz ultrasonograficzny). Tym korzystnym zmianom towarzyszyło zmniejszenie – prawie dziesięciokrotne – stężenia zonuliny, markera nieszczelności jelit.

Jak widać, błonnik wpłynął korzystnie nie tylko na sam stan wątroby, ale i na parametry metaboliczne – jak triglicerydy czy insulina – o działaniu ogólnoustrojowym.

Źródło

Nutrients. 2018 Nov 18;10(11). Gut Permeability Might be Improved by Dietary Fiber in Individuals with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Undergoing Weight Reduction. Krawczyk M, Maciejewska D, Ryterska K, Czerwińka-Rogowska M, Jamioł-Milc D, Skonieczna-Żydecka K, Milkiewicz P, Raszeja-Wyszomirska J, Stachowska E.