Eksperci z Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (International Osteoporosis Foundation, IOF), najważniejszej organizacji wyznaczającej standardy diagnostyki i leczenia tej choroby na świecie, apelują o dostarczanie dużej ilości białka osobom w podeszłym wieku. Jest ono obok witaminy D i wapnia kluczowym elementem zdrowia układu kostnego. 

Nie ma wątpliwości, że kości potrzebują białka nie tylko do wzrostu, ale też do utrzymywania prawidłowego stanu – na poziomie komórkowym w kościach nieprzerwanie trwają niewidzialne procesy przebudowy – część kości jest niszczona przez wyspecjalizowane komórki – osteoklasty, i w związku z tym identyczna część musi być odbudowana przez inne komórki – osteoblasty. A te potrzebują do budowy kości nie tylko wapnia, ale i białka.

Eksperci po przeanalizowaniu dostępnych danych naukowych stwierdzili, że dla zdrowia kości w zaawansowanym wieku konieczne jest dostarczanie białka w ilości nawet większej, niż oficjalnie zalecane dzienne spożycie. Dlaczego? Dlatego że przełoży się to na mniejsze ubytki masy kostnej, a co za tym idzie – mniejszą liczbę złamań, zwłaszcza w obrębie biodra, które są jednym z najważniejszym powikłań osteoporozy.

Zalecają więc, by starsze osoby przyjmowały co najmniej 0,8 g białka na kg masy ciała. W tym celu korzystne będzie stosowanie suplementów białkowych, które zmniejszają obrót kostny (obrót kostny to w uproszczeniu ilość kości, która w ciągu dnia jest resorbowana o w związku z tym musi być odbudowana – im jest on mniejszy, tym mniejsze ryzyko, że osteoblasty nie nadążą z odbudową; z kolei wysoki często wiąże się ze stałym, niewielkim i niekorzystnym ubytkiem masy kostnej).

Eksperci zwracają uwagę, że nie ma żadnych dowodów na niekorzystne działanie na kości zakwaszenia, do którego miałoby prowadzić zwiększone spożycie białka; ich zdaniem znacznie większym problemem u starszych osób jest niedobór białka niż jego nadmiar. Apelują też o prowadzenie badań naukowych, które precyzyjnie ocenią, jak białko wpływa na ryzyko złamań osteoporotycznych.

Źródło

Osteoporos Int. 2018 May 8. Benefits and safety of dietary protein for bone health-an expert consensus paper endorsed by the European Society for Clinical and Economical Aspects of Osteopororosis, Osteoarthritis, and Musculoskeletal Diseases and by the International Osteoporosis Foundation. Rizzoli R, Biver E, Bonjour JP, Coxam V, Goltzman D, Kanis JA, Lappe J, Rejnmark L, Sahni S, Weaver C, Weiler H, Reginster JY.