Suplementacja dwóch szczepów pałeczek kwasu mlekowego spowodowała ograniczenie wzdęć u osób z zespołem jelita nadwrażliwego – donoszą autorzy badania LAPIBSS.

W ramach omawianego randomizowanego badania klinicznego stosowano mieszaninę dwóch szczepów bakterii Lactobacillus acidophilus w dawce 5 mld CFU dziennie. Uczestnikami badania było 80 chorych z zespołem jelita drażliwego. Suplementację prowadzono przez 2 miesiące. 

Po zakończeniu obserwacji wykazano, że probiotyki istotnie zmniejszyły częstość wzdęć w porównaniu z placebo, wpłynęły też korzystnie na ogólną jakość życia chorych (w subiektywnej ocenie objawów, z uwzględnieniem częstości wypróżnień i konsystencji stolca), choć nie udało się za pomocą bakterii uzyskać zmniejszenia bólu brzucha. 

Autorzy sądzą, że za efekt przeciwwzdęciowy pałeczek kwasu mlekowego może odpowiadać specyficzny metabolizm tych bakterii (zdolność do produkcji kwasu mlekowego bez wytwarzania gazu), natomiast za brak różnic w działaniu przeciwbólowym w stosunku do placebo – duża podatność bólu w tej chorobie na sugestię (owocującą wzrostem wydzielania endogennych opioidów). 

W kolejnych badaniach warto ustalić, jak zadziałałaby większa dawka probiotyków (jest to znany czynnik ograniczający skuteczność suplementacji bakterii jelitowych, stąd wedle niektórych hipotez nie tak prosto zastąpić dobrze skomponowany probiotyk żywnością, np. sfermentowanymi produktami) oraz dłuższy czas ich podawania. 

Na podstawie

Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2020 Jun 5;66(3):211-214. Clinical effects of Lactobacillus strains as probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome. Results from the LAPIBSS trial: Future objectives. Jean Michel Maixent et al.