Włoscy badacze zaobserwowali, że uzupełnienie zasobów witaminy D wiąże się z poprawą kontroli cukrzycy. 

Półroczna suplementacja witaminy D zaowocowała nie tylko poprawą parametrów metabolizmu glukozy, ale także mniejszym zapotrzebowaniem na leki przeciwcukrzycowe. 

W badaniu wzięła udział grupa 240 chorych na cukrzycę typu 2, których w sposób losowy przydzielono do grupy otrzymującej witaminę D lub do grupy placebo. Oczywiście oprócz tego każdy z tych chorych miał indywidualnie dobrane leki przeciwcukrzycowe. Po 6 miesiącach sprawdzono, czy obie grupy różnią się w zakresie ważnych parametrów antropometrycznych i wyrównania glukozy i stwierdzono, że wśród osób suplementujących witaminę D:

  • doszło do istotnego zmniejszenia HBA1c (jest to odsetek hemoglobiny z dołączonymi cząstkami glukozy – im większy, tym gorsze musiała być kontrola cukrzycy w ostatnich 3 miesiącach, tyle czasu żyje bowiem przeciętnie erytrocyt przenoszący hemoglobinę), przy czym różnica ta była istotna statystycznie zarówno w stosunku do poziomu wyjściowego, jak i w porównaniu z placebo;
  • zmniejszyło się zapotrzebowanie na leki przeciwcukrzycowe: akarbozę, metforminę, pioglitoazon, a także na insulinę lispro, aspart i glarginę. 

Badanie naukowców z Lombardii sugeruje, że może istnieć związek między witaminą D a opornością tkanek na insulinę, czyli zjawiskiem leżącym u podłoża cukrzycy typu 2. Niezależnie od tego, na czym miałby polegać i czy inne prace potwierdzą taką zależność, warto pamiętać o suplementacji witaminy D. W naszej szerokości geograficznej jest ona zalecana nawet u zdrowych osób, głównie jesienią i zimą. W przypadku cukrzycy może warto by rozważyć jej prowadzenie przez cały rok?

Na podstawie

Int J Vitam Nutr Res. 2020 Aug 14;1-10.  Vitamin D3 supplementation improves glycemic control in type 2 diabetic patients: Results from an Italian clinical trial. Giuseppe Derosa et al.