Złe odżywianie osłabia odporność. Na tyle, że można to zaobserwować w badaniach naukowych. Czy więc żywność jest tylko żywnością, czy może już lekiem? – zastanawiają się holenderscy pediatrzy na łamach czasopisma poświęconego badaniom naukowym nad dietą. 

Za pole do sprawdzenia tej hipotezy obrali zakażenia dróg oddechowych. Autorzy dokonali przeglądu wyników randomizowanych badań klinicznych, kliniczno-kontrolnych i metaanaliz, aby sprawdzić, czy któreś elementy diety lub konkretne produkty mają udowodniony wpływ na przebieg lub częstość infekcji oddechowych. Okazuje się, że jak najbardziej. I tak w badaniach naukowych obserwowano, że:

  • regularne spożycie kiwi zmniejszyło częstość zapaleń gardła i kataru, wiązało się też z istotnym złagodzeniem objawów różnych infekcji oddechowych;
  • żurawiny wiązały się z redukcją nasilenia objawów przeziębienia i grypy;
  • czarny bez powiązano z krótszym czasem trwania objawów; efekty pojawiały się stosunkowo szybko, nawet w ciągu 24 godz.;
  • suplementacja prebiotyków i probiotyków wiązała się z łagodniejszym przebiegiem infekcji, redukcją ich występowania (nawet o połowę) i krócej utrzymującymi się objawami;
  • kwasy omega-3 i oleje rybie wiązały się z mniejszą częstością infekcji i krótszym czasem ich trwania (te ostatnie mają dwa elementy aktywne, oba mogące zabezpieczać przed infekcjami: kwasy omega-3 oraz witaminę D);
  • czosnek również wiązał się ze skróceniem czasu trwania infekcji i rzadszym ich występowaniem;
  • podobnie korzystne wydaje się przedłużenie karmienia piersią u rocznych dzieci.

Za najlepiej udokumentowane autorzy uznali działanie czarnego bzu i probiotyków. Zastrzegają, że nie wszystkie badania potwierdzają wszystkie powyższe obserwacje – jest to typowe zjawisko w badaniach nad zdrowiem – ale też wskazują, że skupili się na produktach łatwo dostępnych dla zwykłego człowieka. Badania nad dietą i nutraceutykami są szczególnie trudne do przeprowadzenia i interpretacji – jednak pewne wskazówki można z nich wysnuć. I dopóki przedstawione produkty są bezpieczne – można z nich śmiało przecież korzystać. 

Na podstawie

Crit Rev Food Sci Nutr. 2020 Jul 10;1-14. Food or medication? The therapeutic effects of food on the duration and incidence of upper respiratory tract infections: a Review of the literature. Ellen José van der Gaag, Thalia Zoe Hummel