Japońscy lekarze specjalizujący się w leczeniu urazów i intensywnej terapii wykazali, że wysokie dawki witaminy C dodane do leczenia ciężkich oparzeń mogą istotnie zwiększyć szanse przeżycia tych chorych. 

Badanie polegało na analizie bazy danych o pacjentach leczonych w przeszło tysiącu oddziałów zajmujących się terapią oparzeń w całej Japonii. Wyszukano chorych, którzy w pierwszych 2 dniach otrzymali wysokie dawki (więcej niż 10 g/24 h) witaminy C w ciągłym wlewie dożylnym, i porównano rezultaty leczenia z pacjentami, którzy otrzymywali mniejsze dawki witaminy C.

Analiza wskazuje, że w grupie tych, którzy otrzymali wysokie dawki witaminy C, umierało średnio 20 proc. mniej niż w grupie kontrolnej. Jest to pierwsze badanie wskazujące, że dodanie witaminy C w dużych dawkach może poprawiać przeżycie takich chorych. Dotąd wiedzieliśmy tylko o tym, że taka terapia może powstrzymywać utratę osocza przez ranę oparzeniową i skracać czas wentylacji mechanicznej.

Obserwacyjny charakter pracy nakazuje przeprowadzenie badań interwencyjnych, zwłaszcza trzeba próbować ustalić optymalne dawkowanie witaminy C. W dalszej kolejności warto by sprawdzić, czy witamina C pomaga skutecznie regenerować skórę w lżejszych oparzeniach. Jednak stwierdzona w tym badaniu skuteczność tak taniego, łatwo dostępnego leczenia nie pozwala pozostać obojętnym na stosowanie witaminy C w leczeniu ciężkich oparzeń.

Na podstawie

Crit Care. 2019 Dec 12;23(1):407. Effect of high-dose vitamin C therapy on severe burn patients: a nationwide cohort study. Nakajima M, Kojiro M, Aso S, Matsui H, Fushimi K, Kaita Y, Goto H, Yamaguchi Y, Yasunaga H.