Usunięcie bakterii Helicobacter pylori z żołądka oraz suplementacja witamin C i E, selenu i czosnku po wielu latach prowadzi do zmniejszenia ryzyka związanego z rakiem żołądka. Badanie, które doprowadziło do takich wniosków, przeprowadzili naukowcy z Chin i USA, a wyniki opublikowali w prestiżowym czasopiśmie British Medical Journal. 

Badanie kliniczne trwało wiele lat, zaplanowano je jako badanie kontrolowane placebo, ale z kilkoma grupami badanymi i kontrolnymi – osobno dla eradykacji H. pylori, osobno dla suplementacji witamin oraz dla czosnku. Wzięło w nim udział przeszło 3300 osób zamieszkujących w Chinach region Linqu, znany z dużej częstości występowania raka żołądka.

Jeśli dana osoba miała przeciwciała świadczące o zakażeniu bakterią H. pylori, otrzymywała antybiotyk z lekiem zmniejszającym kwaśność soku żołądkowego przez 2 tygodnie (lub placebo), a następnie była przydzielana do grup stosujących witaminę C, E i selen (lub placebo) oraz ekstrakt i olej z czosnku (lub odpowiednie placebo). Suplementacja trwała 7 lat, zakończyła się w 2003 r., natomiast w 2017 r. podsumowano, co dała pod względem występowania raka żołądka (analizowano dane z rejestru zgonów i rejestry szpitalne).

Leczenie nakierowane na zwalczenie H. pylori zmniejszyło ryzyko raka żołądka, co nie jest zaskoczeniem – od lat uważa się, że zakażenie tą bakterią jest ważnym czynnikiem ryzyka tego nowotworu. Spadek ryzyka sięgał 50% i utrzymywał się 22 lata!

Zaskoczeniem może być natomiast niewiele mniejsza skuteczność suplementacji witamin i selenu – ta interwencja zmniejszała ryzyko o 40%! Suplementacja czosnku nie wpływała na częstość raka żołądka, ale wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka śmierci z tego powodu (o ok. 35%). Przy czym efekt nutraceutyków pojawiał się dopiero po latach, kuracja antybiotykowa zapobiegała natomiast wcześniejszym przypadkom raka żołądka.

Nie stwierdzono natomiast, by którakolwiek z badanych interwencji wpływała na inne nowotwory – ani częstość chorób układu krążenia (co o tyle dziwne, że czosnek jest nutraceutykiem wiązanym z redukcją ryzyka miażdżycy, więc wymaga to, jak to zwykle bywa, wyjaśnienia w osobnych badaniach).

Na podstawie

BMJ. 2019 Sep 11;366:l5016. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. Li WQ, Zhang JY, Ma JL, Li ZX, Zhang L, Zhang Y, Guo Y, Zhou T, Li JY, Shen L, Liu WD, Han ZX, Blot WJ, Gail MH, Pan KF, You WC.