Ekstrakt z dzikiej róży ma właściwości przeciwrakowe i w związku z tym może potencjalnie posłużyć jako źródło do opracowania nowych leków antynowotworowych – piszą naukowcy z tureckich uniwersytetów. 

Badanie, które opisują, polegało na aplikacji ekstraktu z dzikiej róży w różnych stężeniach na hodowle komórek ludzkiego raka jelita grubego oraz na zdrowe komórki nabłonka jelitowego. Porównywano, czy efekty będą się różniły i autorzy się nie zawiedli.

Dzika róża w selektywny sposób wpływała na komórki nowotworowe. Zawarte w ekstrakcie związki hamowały podziały komórkowe i unieśmiertelniały nowotwór, a następnie wprowadzały komórki raka w proces apoptozy, kończący się ich śmiercią.

Co ciekawe, jednym z mechanizmów działania ekstraktu z dzikiej róży było hamowanie telomerazy w komórkach nowotworowych. Telomeraza to enzym wydłużający telomery, a im dłuższe telomery, tym mniejsza „ochota” komórki do umierania. Zwykle wraz z czasem życia i pracy komórki telomery stopniowo się skracają, aż wreszcie ich brak daje sygnał „czas umierać”. Ryzyko uszkodzeń DNA i w związku z tym zaburzeń pracy komórki jest już zbyt duże. W nowotworach dochodzi do aktywacji enzymu, który wydłużając telomery, zabezpiecza je przed śmiercią, mimo że te komórki zdecydowanie nie działają prawidłowo. Jest to jeden z mechanizmów powodujących nieśmiertelność komórek rakowych. Inaktywacja telomerazy wyłącza tę nieśmiertelność i może okazać się ważnym celem terapii antynowotworowej.

Nie wiemy, które konkretnie związki odpowiadają za wpływ antynowotworowy dzikiej róży (choć wiadomo, że te są bogate w polifenole i witaminę C).

Nie ma natomiast nic dziwnego w tym, że nowych związków antynowotworowych poszukuje się w świecie roślin leczniczych. Spory odsetek aktualnie stosowanych chemioterapeutyków ma pochodzenie roślinne (wg autorów pracy nawet 60 proc.!). Dzika róża jest zaś wykorzystywana w medycynie ludowej Wschodu od tysięcy lat. mimo to można przypuszczać, że na przełożenie kliniczne, tj. wykorzystanie tych odkryć w leczeniu nowotworów u ludzi, przyjdzie nam zapewne poczekać jeszcze wiele lat.

Źródło

J Pharm Anal. 2018 Dec;8(6):394-399. Cytotoxic effect of Rosa canina extract on human colon cancer cells through repression of telomerase expression. Turan I, Demir S, Kilinc K, Yaman SO, Misir S, Kara H, Genc B, Mentese A, Aliyazicioglu Y, Deger O.