Dwie nowe prace naukowe dostarczają danych o korzystnym działaniu elementów diety u kobiet ze stosunkowo częstym, acz wciąż niewyjaśnionym problemem policystycznych jajników. Korzystna okazuje się suplementacja kwasów omega-3, selenu i probiotyków. 

Pierwsza z prac opisuje badanie z randomizacją i kontrolą placebo, którym objęto 60 kobiet w wieku 18-40 lat. W drugiej pracy omówiono skutki podawania probiotyków w dawce 8 × 109 CFU dziennie wraz z selenem w dawce 200 μg dziennie. Podobna, o ile nie identyczna była badana grupa pacjentek (praca pochodzi z tego samego ośrodka) i podobny schemat badania. Zarówno podawanie przez 12 tygodni kwasów omega-3 pochodzenia rybiego w dawce 2 razy 1000 mg dziennie, jak i probiotyków z selenem przyniosło istotną poprawę pod postacią:

  • zgłaszanych objawów obniżenia nastroju
  • ogólnego stanu zdrowia
  • nasilenia lęku i stresu
  • zmniejszenia poziomu insuliny we krwi
  • zmniejszenia stężenia testosteronu
  • poprawy insulinowrażliwości
  • zmniejszenia hirsutyzmu (nadmiaru włosów w miejscach, w których u kobiet ich być nie powinno – jest to skutek nadmiaru androgenów we krwi kobiet z zespołem policystycznych jajników)
  • zmniejszenia stężenia hs-CRP, co świadczy o wygaszaniu reakcji zapalnych towarzyszących chorobie
  • zmniejszenia stężenia rakotwórczego malonylodialdehydu (wzrasta wskutek peroksydacji lipidów błon komórkowych, jest markerem stresu oksydacyjnego)
  • wzrostu stężenia glutationu we krwi (jest to jedna z głównych substancji antyoksydacyjnych syntetyzowanych w organizmie).

Daleko oczywiście jeszcze do hipotez o leczniczym działaniu przebadanych substancji. Wciąż nie wiemy, co jest przyczyną zespołu policystycznych jajników, skąd podniesiony poziom androgenów, ani jak najskuteczniej spełniać marzenie tych kobiet o zajściu w ciążę. Aktualnie zaleca się m.in. schudnięcie i przyjmowanie metforminy, która zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych na działanie insuliny. Zadziwiający jednak jest wpływ  suplementacji na parametry zapalne i markery stresu oksydacyjnego, który jest nieodłączną częścią patofizjologii wielu chorób przewlekłych, a także na poprawę gospodarki hormonalnej, której zaburzenie jest z pewnością ważnym ogniwem w rozwoju zespołu policystycznych jajników.

Źródła

J Ovarian Res. 2018 Sep 14;11(1):80. The effects of probiotic and selenium co-supplementation on parameters of mental health, hormonal profiles, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome. Jamilian M, Mansury S, Bahmani F, Heidar Z, Amirani E, Asemi Z.

J Psychosom Obstet Gynaecol. 2018 Sep 19:1-9. The effects of fish oil omega-3 fatty acid supplementation on mental health parameters and metabolic status of patients with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Amini M, Bahmani F, Foroozanfard F, Vahedpoor Z, Ghaderi A, Taghizadeh M, Karbassizadeh H, Asemi Z.