Geriatrzy ze szpitala uniwersyteckiego Ruhr-University w Bochum (Niemcy) po sprawdzeniu ilości witaminy D w organizmach swoich pacjentów doszli do wniosku, że u starszych osób jej niedobory są na tyle powszechne, iż najprawdopodobniej niezbędne jest ich wyrównywanie suplementacją. Nieskuteczne bowiem będą namawiania do przyjmowania jej w diecie czy poleganie na działaniu słońca. 

W ramach omawianego badania analizowano pacjentów przyjmowanych do oddziału ratunkowego szpitala geriatrycznego w latach 2015-2016. Rutynowo oznaczano im stężenie witaminy we krwi, a z historii choroby wydostawano informację o stosowanych suplementach. W sumie było to 679 osób (średnia wieku 82 lata).

Niedobór witaminy D stwierdzono aż u 78 proc. badanych! Co więcej, ci, którzy suplementowali witaminę D, mieli znacznie mniejsze szanse znaleźć się w tej grupie. W grupie, która nie stosowała suplementacji, zaledwie 5 proc. miało prawidłowe stężenie witaminy D. Ciekawą obserwacją jest to, że u tych osób nie zaobserwowano zmian w zależności od pory roku czy miesiąca roku, co oznacza, że od pewnego wieku nie można zbytnio liczyć na generowanie witaminy D w skórze pod wpływem słońca (wiele osób w podeszłym wieku unika wychodzenia z domu albo wychodząc, zakrywa się, np. z powodu częstego poczucia chłodu).

Jak podsumowują autorzy badania, w grupie w starszym wieku suplementacja wydaje się konieczna do utrzymywania jej pożądanego stężenia we krwi.

Źródło

J Frailty Aging. 2018;7(2):95-99. Seasonal Variation in Vitamin D Status among Frail Older Hospitalized Patients. Pourhassan M, Wirth R.