Omega-3 naturalnymi antydepresantami

Przegląd badań naukowych dotyczących wpływu nienasyconych kwasów z rodziny omega-3 na nastrój starszych osób dowodzi, że są skuteczne w leczeniu depresji. 

Depresja jest coraz większym problemem w starzejących się populacjach. Kwasy omega-3 są naturalnymi regulatorami nastroju, jednak brakowało dowodów, czy działają również u osób w podeszłym wieku. Przeprowadzona niedawno metaanaliza miała ocenić, jak skuteczna jest ich suplementacja u osób >65 lat. W sumie analizowane dane uzyskane od 4605 osób (średnia wieku 77 lat, z czterokrotną przewagą mężczyzn). Średnia dawka suplementu z kwasami omega-3 wynosiła 1,3 g/24 h.

Sprawdzano wpływ suplementu na nastrój w dwóch niezależnych grupach: bez zaburzeń nastroju oraz z depresją. W pierwszej grupie nie odnotowano zmian, w drugiej – stwierdzono silne działanie kwasów omega-3 poprawiające nastrój. Nie dotyczyło ono jednak ciężkiej depresji – efekt terapeutyczny był natomiast wyraźny u osób z depresją łagodną do umiarkowanej.

Źródło

Nutr Res. 2018 Feb;50:1-9. Systematic review and meta-analysis of omega-3-fatty acids in elderly patients with depression. Bae JH, Kim G.