Witamina C hamuje starzenie komórek kościotwórczych

Można mieć nadzieję, że witamina C będzie widziana jako potencjalny lek do stosowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów – ogłosili naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria). 

Póki co na etapie badań laboratoryjnych udało się wykazać, że witamina C hamuje proces starzenia się osteoblastów – komórek odpowiadających za wytwarzanie kości. Naukowcy badali osteoblasty pobrane z kości ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów, podejrzewając, że w procesie ich starzenia dużą rolę może grać stres oksydacyjny (i wolne rodniki). Postanowili więc inkubować fragmenty kości pochodzące z bezpośredniej okolicy chrząstek stawów objętych zmianami chorobowymi w roztworze zawierającym witaminę C.

Okazało się, że doprowadziło to do wzrostu liczby mnożących się i nowo rosnących komórek, zmniejszenia liczby komórek „starych”, czemu towarzyszyło zmniejszenie ilości wolnych rodników w osteoblastach. Analiza molekularna wykazała, że w komórkach tych dochodzi do zahamowania apoptozy oraz uruchomienia szlaków odpowiadających za proliferację i katabolizm komórkowy.

Jak stwierdzili autorzy, suplementacja witaminy C może pomóc w odbudowaniu kości w okolicy podchrząstkowej, a usuwanie starczych komórek może stać się potencjalnym celem w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów.

Osteoblasty to komórki odpowiadające za tworzenie nowej kości. Dla utrzymania zdrowia kości konieczna jest stała równowaga między ich czynnością a czynnością osteoklastów – komórek o przeciwstawnym działaniu, tj. resorbujących kość. Oba te procesy (resorbcja starej kości i jednoczesne tworzenie nowej) trwają przez całe nasze życie. Zachwianie osteoblastami może spowodować przewagę utraty kości i w konsekwencji jej osłabienie i inne choroby, np. zwyrodnienia stawów.

Źródło

Int J Mol Sci. 2017 Nov 24;18(12). Ascorbic Acid Attenuates Senescence of Human Osteoarthritic Osteoblasts. Maximilian G. Burger, Amir Steinitz, Jeroen Geurts, Benjamin E. Pippenger, Dirk J. Schaefer, Ivan Martin, Andrea Barbero, Karoliina Pelttari