Suplementacja resweratrolu zmniejsza stężenie CRP, markera tlącego się stanu zapalnego. Przewlekły stan zapalny obecny wiele lat uważany jest przez naukowców za przyczynę ciężkich powikłań cukrzycy. 

Naukowcy z Uniwersytetów w Teheranie i Zajanie (Iran) przeprowadzili metaanalizę badań klinicznych, w których stosowano suplementację resweratrolu u chorych na cukrzycę typu 2. Wyniki wskazują, że nutraceutyk ten zmniejsza stężenie białka C-reaktywnego (CRP). Białko to jest produkowane w wątrobie w związku ze stanem zapalnym i jest wykorzystywane przez i lekarzy, i naukowców do oceny nasilenia tego ostatniego. 

U chorych na cukrzycę stężenie CRP jest często zwiększone. Wedle najnowszych hipotez stan zapalny, a więc nacieczenie różnych narządów przez komórki układu odpodnościowego, i produkcja przez nie cytokin prozapalnych, może być wręcz przyczyną oporności tkanek na działanie insuliny, zaburzeń funkcji trzustki, i samej cukrzycy. A także nadciśnienia, otyłości, przyspieszonej miażdżycy…

Resweratrol to główny polifenol odkryty w skórce winogron czy produkcie znanym z tradycyjnej medycyny chińskiej – rdeście japońskim. Zdaniem autorów przyczyną jego korzystnego działania w cukrzycy jest przeciwciwdziałanie stresowi oksydacyjnemu, zmniejszanie ekspresji fosfatazy tyrozynowej, wygaszanie stanu zapalnego (o czym świadczy obserwowany spadek CRP), ale także zapobieganie utracie komórek beta trzustki (odpowiedzialnych za produkcję insuliny) i redukcja ilości tłuszczu odłożonego w mięśniach i wątrobie. To zaś powinno przekładać się na dłuższe życie chorych na cukrzycę, co oczywiście należałoby potwierdzić badaniami klinicznymi. 

Z analizy wynika także, że efekt suplementacji resweratrolu nie jest natychmiastowy, ujawnia się najszybciej po 12 tygodniach. Nie ma więc co liczyć na szybką poprawę zdrowia, co więcej – suplementacja nie tyle ją powoduje, co zapobiega jego pogarszaniu – a tego nie zobaczymy „na sobie” – można ten efekt wychwycić tylko w badaniach klinicznych (jeśli resweratrol spowolni miażdżycę, nie zauważy tego pojedyncza osoba, bo nie wie, co by się działo, gdyby go nie stosowała – można to natomiast zaobserwować w badaniu z grupą kontrolną). 

Na podstawie

Complement Ther Med. 2020 Mar;49:102251. The Effect of Resveratrol Supplementation on C-reactive Protein (CRP) in Type 2 Diabetic Patients: Results From a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Hossein Hosseini et al.