Wieloletnia dieta bogata w błonnik może istotnie zmniejszać ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u palaczy tytoniu. 

Takie wnioski przynosi analiza danych uzyskanych od przeszło 35 tysięcy szwedzkich kobiet przeprowadzona przez naukowców z Polski (z SGGW w Warszawie), USA i Szwecji (prestiżowy Instytut Karolinska oraz Uniwersytet w Uppsali). W roku 1987 oraz dziesięć lat później oceniono ich dietę pod kątem zawartości błonnika i sprawdzono, jaka część z nich zachorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Choroba ta jest częstym powikłaniem wieloletniego nałogu palenia tytoniu i prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego płuc, skutkującego nawracającymi zaostrzeniami, narastającą dusznością, czasami kończącą się koniecznością stałej tlenoterapii z użyciem domowego koncentratora tlenu i w ostateczności śmiercią w kontekście niewydolności licznych narządów pozbawionych odpowiedniej wymiany gazowej. Palacze nie są najczęściej świadomi istnienia takiej choroby; tego, że po kilkudziesięciu latach palenia jej pierwsze objawy (np. ograniczenie przepływu powietrza w płucach widoczne w badaniu spirometrycznym, plwocina, przewlekły kaszel) wykazuje znaczny odsetek palaczy tytoniu po 40 r.ż.; ani tego, że może prowadzić ona do śmierci w męczarniach (duszność jest jednym z najtrudniejszych do zniesienia objawów).

W badanej grupie Szwedek zidentyfikowano w latach 2002-2014 blisko 1600 przypadków POChP (na podstawie danych z krajowego rejestru pacjentów). Okazało się, że kobiety spożywające dużo błonnika (więcej niż 26,5 g dziennie) miały o 30% mniejsze ryzyko rozwoju choroby niż te, które spożywały go mało (mniej niż 17,6 g). Nie każdy rodzaj błonnika okazał się równie skuteczny: największa redukcja ryzyka wiązała się z błonnikiem pochodzącym z owoców i zbóż.

Największą redukcję ryzyka zapewnia jednak zerwanie z nałogiem palenia (błonnik w zwiększonej ilości dodatkowo warto uczynić stałym elementem codziennej diety niezależnie od tego faktu). Aktualni palacze jedzący mało błonnika mieli ryzyko rozwoju POChP zwiększone przeszło trzydziestokrotnie w stosunku do osób nigdy niepalących spożywających dużo błonnika, a byli palacze – dziesięciokrotnie.

Stosunkowo niewiele badań mówi o wpływie diety na układ oddechowy. Dzięki tej pracy do substancji kluczowych dla stanu płuc dołącza błonnik, co przy okazji znacznie poszerza naszą wiedzę o potężnym wpływie prozdrowotnym tego składnika.

Na podstawie

Eur J Nutr. 2019 Jul 6. Long-term dietary fiber intake and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective cohort study of women. Szmidt MK, Kaluza J, Harris HR, Linden A, Wolk A.