Suplementacja witaminy D poprawiła objawy w chorobie zwyrodnieniowej stawów, wpłynęła również korzystnie na wybrane parametry laboratoryjne – podsumowują wyniki badania przeprowadzonego z udziałem pacjentów oddziału ortopedycznego szpitala Katsurba w Udupi (Indie) tamtejsi naukowcy. 

W chorobie zwyrodnieniowej stawów dwa główne problemy, z którymi mierzą się chorzy, to ból i ograniczenie ruchomości stawów, co rodzi problemy z poruszaniem się i czasem nawet wykonywaniem codziennych czynności. Trzecim problemem jest fakt, że choroba postępuje z roku na rok, i wyzwaniem dla terapii jest nie tylko ograniczenie bólu i poprawa zakresu ruchów w stawach, ale i zwolnienie postępu choroby.

W latach 2017-2018 w szpitalu Manipal Academy of Higher Education, który ma status ośrodka III stopnia referencyjności, przeprowadzono badanie kliniczne, w ramach którego 142 osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów stopnia 1-3 i różnego stopnia niedoborem witaminy D przydzielono losowo do grupy otrzymującej witaminę D lub nieotrzymującej takiej suplementacji.

Okazuje się, że już po 3 miesiącach suplementacji widoczne były statystycznie istotne różnice między obiema grupami – pacjenci, którzy otrzymywali suplementację, uzyskali większą poprawę w zakresie:

  • stopnia zaawansowania choroby;
  • ogólnego stanu zdrowia;
  • nasilenia bólu;
  • stężenia parthormonu;
  • stężenia witaminy D we krwi.

Autorzy zwracają uwagę, jak ważna jest suplementacja witaminy D w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Dodajmy, że jest to leczenie tanie, proste, łatwo dostępne i co więcej, nie ingeruje sztucznie w procesy zachodzące w organizmie, tylko przywraca ich równowagę, zaburzoną przez niedobór witaminy D – absolutnie kluczowej dla zdrowia.

Źródło

J Am Coll Nutr. 2018 Nov 28:1-8. Use of Vitamin D Supplements in Osteoarthritis: An Observational Study in a Tertiary Health Care Facility. Thomas JE, Bhat AK, Rao M, Guddattu V, Sekhar M S.