Aktywność colitis ulcerosa, czyli wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, nasilana jest w niedoborze witaminy A, co więcej, zawartość tej witaminy w diecie koreluje z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Tebrizie (Iran) postanowili sprawdzić, czy suplementacja witaminy A złagodzi przebieg tej choroby. 

Do badania zaproszono 150 chorych z nasileniem objawów między 6 a 12 pkt w skali kliniki Mayo (skala ta ocenia częstość wypróżnień, ilość krwi w stolcu, nasilenie zmian błony śluzowej w badaniu endoskopowym i ogólny stan zdrowia). Chorym podawano przez dwa miesiące witaminę A w dawce 25 tys. j dziennie lub placebo.

Analiza statystyczna wskazała, że osoby otrzymujące witaminę A odczuły istotnie większe złagodzenie objawów, większy ich odsetek taką ulgę zaobserwował, szybciej też następowało gojenie się ran śluzówki jelita grubego. Autorzy wyliczyli nawet wskaźnik skuteczności leczenia: złagodzenie objawów zgłaszała 1 na 3 osoby otrzymujące witaminę A, a u 1 na 5 dochodziło do ustępowania zmian zapalnych w jelitach.

Autorzy zwracają uwagę, że wyniki ich pracy należy uznać za wstępne i potwierdzić je w dalszych badaniach.

Źródło

Complement Ther Med. 2018 Dec;41:215-219. Vitamin A supplementation decreases disease activity index in patients with ulcerative colitis: A randomized controlled clinical trial. Masnadi Shirazi K, Nikniaz Z, Masnadi Shirazi A, Rohani M.