Witamina D zwiększa satysfakcję seksualną kobiet

Polscy naukowcy wykazali, że suplementacja witaminy D u kobiet z jej niedoborem poprawia funkcjonowanie seksualne na wielu polach, a dodatkowo korzystnie wpływa na nastrój. 

Ponieważ z badań obserwacyjnych wynika, że niedobór witaminy D wiąże się z zaburzeniami w sferze seksualnej, lekarze postanowili sprawdzić, w jaki sposób suplementacja witaminy D wpłynie na zdrowie kobiet – nie tyko w tym aspekcie, ale i pod względem psychicznym.

W badaniu uczestniczyło 47 kobiet, które otrzymały witaminę D doustnie (4000 j. dziennie) lub – jeśli niedobór nie był duży – otrzymywały 2000 j. albo pozostawały bez suplementacji. Przed rozpoczęciem badania oraz po 6 miesiącach uczestniczki wypełniały kwestionariusze służące do oceny funkcji seksualnych oraz objawów depresyjnych.

U kobiet z poważnym niedoborem witaminy D stwierdzono większe nasilenie zaburzeń w domenach pożądania seksualnego, orgazmów i satysfakcji seksualnej, a także zaburzeń nastroju. Półroczna suplementacja witaminy D poprawiła natomiast te wyniki, w różnym stopniu i zakresie, w zależności od wyjściowego stopnia jej niedoboru.

Źródło