Suplementacja cynku poprawia sen

Do badania zaproszono grupę pielęgniarek z oddziału intensywnej terapii (jest to jeden z najbardziej stresujących zawodów medycznych, wymagający szczególnie nasilonej uwagi i koncentracji oraz znacznie obciążający w godzinach nocnych – przyp. integmed.pl). Badacze postanowili sprawdzić, jak podawanie cynku wpłynie na ich parametry snu.

Pielęgniarki podzielono na dwie grupy, jedna otrzymywała suplement z 220 mg cynku co 72 godziny przez miesiąc, druga – placebo. W obu grupach mierzono jakość snu za pomocą 19-elementowego kwestionariusza Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) oraz stężenie cynku. PSQI ocenia jakość snu w okresie miesiąca. W grupie otrzymującej cynk odnotowano znaczne lepsze parametry w skali PSQI, a także subiektywnej oceny jakości snu i latencji snu (w uproszczeniu, jest to czas upływający od położenia się do łóżka do głębokiego zaśnięcia).

Pod koniec badania także stężenie cynku było istotnie większe w grupie badanej. Autorzy sugerują w oparciu o te obserwacje, że suplementacja cynku może być powiązana z poprawą parametrów snu w tej grupie zawodowej.

Źródło

Workplace Health Saf. 2017 Dec 1:2165079917734880. The Effect of Zinc Supplementation on Sleep Quality of ICU Nurses: A Double Blinded Randomized Controlled Trial.
Gholipour Baradari A, Alipour A, Mahdavi A, Sharifi H, Nouraei SM, Emami Zeydi A.