Witamina D poprawia mikrostrukturę kości

U osób z młodzieńczą postacią tocznia rumieniowatego układowego witamina D zwiększa ilość beleczek kostnych na poziomie mikrostrukturalnym i zmniejsza odległości między nimi. Wyniki te wskazują, że u tych chorych suplementacja witaminy D może korzystnie wpłynąć na zdrowie kości.

Badanie trwało 24 tygodnie, miało charakter randomizowany, podwójnie zaślepiony i z kontrolą placebo (oznacza to, że chorych podzielono na grupy, z których część otrzymywała lek, część placebo, ale nikt nie wiedział, którą substancję otrzymuje – integmed.pl). Lekiem była witamina D w postaci cholekalcyferolu w dawce 50 tys. j.m. co tydzień. Badano mikroarchitekturę kości piszczelowej za pomocą ilościowej tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości do oceny kości obwodowych (HR-pQCT,  high-resolution peripheral quantitative computed tomography).

Po 24 tygodniach suplementacji poziom 25-hydroksywitaminy D był prawie dwukrotnie większy w grupie otrzymującej suplementację (31 wobec 16,5 ng/ml), czemu towarzyszyła ośmiokrotnie zwiększona liczba beleczek kostnych i istotne zmniejszenie odległości między nimi. Sugeruje to, że cholekalcyferol skutecznie poprawił jakość kości u badanych chorych i że warto go suplementować w razie niedoboru witaminy D.

Komentarz

Badanie to uzmysławia, jak ważna jest witamina D dla prawidłowego stanu kości. Obserwowane tu zmiany (zwiększenie ilości beleczek kostnych i zmniejszenie odległości między nimi) można na ogólnym poziomie przyrównać do odwrotności osteoporozy – w tej bowiem chorobie dochodzi do dokładnie przeciwnych zmian mikroarchitektury kości. Jak widać, witamina D doskonale potrafi skierować stan kości w stronę prawidłową.

Źródło:

Osteoporos Int. 2017 Nov 19. A randomized double-blind placebo-controlled trial of vitamin D supplementation in juvenile-onset systemic lupus erythematosus: positive effect on trabecular microarchitecture using HR-pQCT. Lima GL, Paupitz JA, Aikawa NE, Alvarenga JC, Pereira RMR.