Bakterie jelitowe są modulatorem czynności mózgu: psychobiotyki

Psychobiotyki to bakterie jelitowe (a być może i inne mikroorganizmy), których obecność w jelitach wywiera korzystny wpływ na mózg i psychikę. Termin „psychobiotyki” wymyślono niedawno, na podobieństwo znanych pojęć „prebiotyki” i „probiotyki”. Zdaniem autorów omawianej pracy – naukowców z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Finlandii – mianem psychobiotyków należałoby określać nie tylko pewne bakterie (czyli probiotyki), ale i niektóre wielocukry (czyli prebiotyki). Do najlepiej zbadanych psychobiotyków należą bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Do prebiotyków o postulowanym korzystnym działaniu na mózg należą z kolei fruktany i oligosacharydy (czyli łańcuchy wielocukrowe składające z 3-9 cukrów). 

Autorzy podsumowują wpływ psychobiotyków na takie aspekty psychiki jak emocje, funkcje poznawcze i czynność układu nerwowego w zdrowiu i chorobie.

U samego podłoża działania flory jelitowej na mózg leży fakt, że przewód pokarmowy wyposażony jest w potężną sieć neuronalną. Bakterie i ich metabolity mogą wpływać na czynność tych neuronów, a te mogą komunikować się z mózgiem i w ten sposób flora jelitowa wpływa na czynność całości układu nerwowego, a więc i całego organizmu.

Ciekawe są obserwacje, że zmieniając florę jelitową, można wpływać np. na reakcję na stres (co dzieje się za pośrednictwem przysadki, która reguluje wydzielanie hormonów stresu w nadnerczach) albo na reakcje zapalne (co następuje za pośrednictwem cytokin). Reakcje zapalne mogą wywoływać lęk i depresję, psychobiotyki mają więc istotną rolę profilaktyczną w chorobach psychicznych.

Co ważne, wiele z tych działań potwierdzono w badaniach z udziałem ludzi, nie jest to więc teoria obserwowana wyłącznie na myszach, podnoszona do rangi magicznej wiedzy, tylko rzetelna nauka poparta licznymi badaniami. Więcej szczegółów znajdą Państwo w linku źródłowym poniżej (materiał w jęz. angielskim).

Źródło

Trends Neurosci. 2016 Nov;39(11):763-781. Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria-Gut-Brain Signals. Sarkar A, Lehto SM, Harty S, Dinan TG, Cryan JF, Burnet PW.