Cynk ważny dla jakości snu

Japońscy naukowcy podsumowali znaczenie cynku dla jakości snu. Wnioski okazują się nad wyraz ciekawe. 

Cynk odgrywa wiele ról zdrowotnych, uczestniczy też w wielu procesach zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Wiadomo też, że rodzaj diety istotnie wpływa na jakość snu.

W badaniach klinicznych cytowanych przez autorów obserwowano, że osoby śpiące 7-9 godz. (ilość snu uznawana za optymalną dla zdrowia) mają największe stężenie cynku we krwi i największy stosunek cynku do miedzi. Związek cynku z jakością snu zaczyna być widoczny już u dzieci w okresie przedpokwitaniowym (11-15 r.ż.) i jego niedobór w tym wieku może przekładać się na gorszy sen kilka lat później. Zdolność cynku do istotnej poprawy jakości snu i jego wydłużenia potwierdzono także w badaniach oceniających skuteczność suplementacji tego pierwiastka, również u ludzi cierpiących a bezsennoś.

Jak zwracają uwagę autorzy, wciąż niewiele wiadomo o gospodarce cynkowej w mózgu. Powszechnie uważa się, że bariera krew-mózg nie przepuszcza cynku niezależnie od jego stężenia we krwi. Ci sami naukowcy wykazali jednak, że w 30 min po szybkim wlewie dożylnym cynku zachodzą intensywne procesy wymiany cynku między mózgiem  a krwią i że cynk jest szybko transportowany i odkładany w nieznanych miejscach. Co więcej, stężenie cynku we krwi – mimo że dość silnie kontrolowane – podlega regularnej zmienności w ciągu dnia, najniższe jest wieczorem, a najwyższe rano.

Mimo że nie jest znany dokładny mechanizm, w jakim cynk reguluje sen, sama idea nie jest nowa, ale nie była dotąd szczególnie intensywnie badana. Wiadomo już jednak, że cynk nie jest wyłącznie kofaktorem różnych enzymów, ale najprawdopodobniej uczestniczy też w neurotransmisji, być może na więcej niż jeden sposób.

Źródło

Int J Mol Sci. 2017 Nov 5;18(11). Dietary Zinc Acts as a Sleep Modulator. Cherasse Y, Urade Y.