Cynk i synbiotyk skracają ostrą biegunkę u dzieci

Zarówno cynk, jak i synbiotyk jako dodatek do standardowego leczenia ostrej biegunki u dzieci skracają czas jej trwania (synbiotyk to połączenie korzystnych dla zdrowia mikroorganizmów jelitowych z prebiotykiem).

Takie rezultaty przyniosło badanie z udziałem dzieci z ostrą biegunką. Wzięło w nim udział 165 dzieci, z czego 55 otrzymywało synbiotyk (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis z dodatkiem galaktooligosacharydów i fruktozy), drugie 55 – cynk w dawce 15 mg dziennie przez 5 dni, a pozostałe stanowiły grupę kontrolną. U wszystkich dzieci stosowano poza tym standardowe leczenie polegające na nawadnianiu doustnym lub dożylnym.

Obie interwencje, tj. i synbiotyk, i cynk, skróciły czas trwania biegunki, średnio o ok. 24 godz. Indywidualne różnice między dziećmi były jednak znacznie większe, co dobrze ilustrują poniższe obserwacje.

W grupie otrzymującej synbiotyk nie stwierdzano istotnych różnic z grupą kontrolną przez pierwsze 24 godz. Jednak przed upływem 48 godz. odsetek dzieci bez biegunki zaczął rosnąć, a po 3 dniach w grupie synbiotyku było ich o ok. 25% mniej niż w grupie kontrolnej.  Po 4 i 5 dniach w grupie synbiotyku odsetek dzieci bez biegunki wciąż był niższy niż w grupie otrzymującej standardowe leczenie.

Także wpływ cynku zaczął być widoczny już po 48 godz. (ok. 20% mniej dzieci miało biegunkę niż w grupie kontrolnej) i utrzymywał się przez 3, 4 i 5 dzień.

Mimo że średni czas trwania biegunki nie różnił się istotnie w grupie leczonej cynkiem i synbiotykiem, po 3 dniach biegunkę miała tylko połowa dzieci otrzymujących cynk i ok. 60 proc. dzieci otrzymujących synbiotyk.

Jak konkludują autorzy, obie badane interwencje mogą być wykorzystywane u dzieci z biegunką i konieczne są dalsze badania nad ewentualnym wpływem wieku oraz etiologii biegunki na skuteczność jej leczenia.

Źródło

Turk J Gastroenterol. 2016 Nov;27(6):537-540.  Effects of zinc or synbiotic on the duration of diarrhea in children with acute infectious diarrhea. Yazar AS, Güven Ş, Dinleyici EÇ.