Najlepiej udokumentowane działania żelu aloesowego u ludzi:

  • cukrzyca;
  • zaburzenia lipidowe;
  • rany, w tym oparzenia;
  • niektóre choroby skóry i jamy ustnej;
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Aloes jest od ponad 2 tysięcy lat używany w tradycyjnej medycynie dalekowschodniej, był znany medykom w starożytnym Egipcie, opisany jest też w słynnej farmakopei „De Materia Medica” Dioskurydesa [1, 45].

Żel aloesowy zawiera przeszło 70 substancji o potencjalnym działaniu biologicznym: minerały, enzymy, związki fenolowe, kwasy organiczne (w tym salicylowy), saponiny, witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach (jako jedna z nielicznych roślin jest źródłem witaminy B12); jest też bogaty w specyficzne wielocukry: mannany (w tym acemannan), galaktomannany i kwas galakturonowy  [3, 4, 29, 63]. Aloes zawiera też fitosterole, które mogą korzystnie wpływać na metabolizm glukozy i tłuszczów [11].

Dla kontrastu, skórzasta część liści zawiera stosunkowo duże ilości antrachinonów (jak aloenina, aloesyna, aloina, emodyna, chrysofanol i barboleina), którym przypisuje się liczne właściwości biologiczne [5, 6] i które do 2002 r. były szeroko wykorzystywane jako bezpieczne środki przeczyszczające; od niedawna uznaje się je jednak za potencjalnie ryzykowne onkologicznie [47]. Dlatego należy zwracać uwagę na skład produktów zawierających aloes i unikać regularnego stosowania ekstraktów z całych liści lub skórki aloesu [46] oraz wykorzystywać żel i sok aloesowy od wiarygodnych producentów. W badaniach nie wykazano natomiast cytotoksyczności, kancerogenności ani poważnych działań ubocznych żelu aloesowego u ludzi [47].

Do niedawna uważano, że za działanie żelu aloesowego odpowiadają głównie wielocukry. Biorąc pod uwagę odkrywanie coraz to nowych substancji w żelu aloesowym, ostatnio pojawiają się opinie, że nie należy tak kategorycznie przypisywać jego właściwości tylko jednemu składnikowi i że ważne jest ich synergistyczne działanie [2].

Aloes wspiera leczenie otyłości i innych zaburzeń metabolicznych

Ekstrakt z aloesu wykazuje właściwości obniżające stężenie glukozy [11, 12, 43]. W badaniach eksperymentalnych stwierdzono, że fitosterole z aloesu hamują syntezę kwasów tłuszczowych w wątrobie, co sprzyja redukcji wewnątrzbrzusznej tkanki tłuszczowej i poprawie profilu lipidowego krwi [15], co obserwowano także w połączeniu z probiotykami [16]. Działanie takie potwierdzono u ludzi: w badaniach obserwowano, że aloes może istotnie zmniejszać stężenie glukozy na czczo, HbA1c, całkowity cholesterol oraz stężenie LDL i triglicerydów [27, 33, 34, 52], a także zwiększać stężenie HDL (tzw. dobrego cholesterolu) [52]. Żel aloesowy podawany pacjentom z zespołem metabolicznym zmniejszył stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c, wskaźnik świadczący o rozregulowaniu gospodarki węglowodanowej w ostatnich 3 miesiącach) [13]. Z kolei u osób z wczesnym stadium cukrzycy, nieotrzymujących jeszcze leków, regularnie stosowany preparat żelu aloesowego zmniejszył zawartość tłuszczu w organizmie, masę ciała i insulinooporność tkanek (insulinooporność jest jednym z podstawowych zaburzeń prowadzących do cukrzycy typu 2) [14]. W innym badaniu stwierdzono, że dodatek aloesu do standardowego leczenia istotnie zmniejszył ciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę [66].

Aloes wspiera leczenie chorób przewodu pokarmowego

Wpływ aloesu na czynność i zdrowie jelit

Rozcieńczony sok aloesowy ułatwia rozmnażanie probiotyków z rodzaju Lactobacillus, prawdopodobnie dzięki dostarczeniu im prebiotyków, którymi są zawarte w aloesie wielocukry [57, 58].
Z uwagi na działanie przeciwzapalne aloes jest powszechnie stosowany jako środek medycyny komplementarnej przez pacjentów z chorobami zapalnymi jelit [50]. W badaniu z udziałem chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego stwierdzono, że aloes istotnie poprawiał stan kliniczny w zakresie objawów, co potwierdzono w wynikach biopsji błony śluzowej jelita. Co więcej, remisję choroby uzyskano u 30% w grupie stosującej aloes i tylko 7% w grupie, której podawano placebo [50].

Wpływ aloesu na stan jamy ustnej

O wyraźnym działaniu przeciwzapalnym aloesu świadczą wyniki badań pacjentów z aftowym zapaleniem jamy ustnej, w którym żel aloesowy zmniejszał ból i przyspieszał gojenie aft [10, 28].  Niedawno płukanka z aloesu stosowana u chorych naświetlanych z powodu nowotworów okolicy głowy i szyi okazała się łagodzić objawy zapalenia jamy ustnej w stopniu porównywalnym z benzydaminą [61], choć wcześniejsze badania nie wykazywały takiego działania [62].
Żel aloesowy skutecznie łagodził objawy liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej, włóknienia podśluzówkowego i zapalenie dziąseł; jego działanie przeciwbakteryjne umożliwia zapobieganie zakażeniom po wszczepieniu implantów zębowych [63]. Żel aloesowy skutecznie leczył przewlekłe zapalenie przyzębia u chorych na cukrzycę typu 2 [69]. Co ciekawe, w badaniu mikrobiologicznym skuteczność żelu aloesowego przeciw bakteriom zasiedlającym jamę ustną okazała się większa niż past Colgate i Palmolive i to mimo że zawierają one przeciwbakteryjnie działający fluor [64].

Aloes ułatwia gojenie się ran i działa przeciwzapalnie

Badania z udziałem ludzi

Oparzenia. Niewątpliwie ważną informacją jest to, że żel aloesowy skuteczny w leczeniu oparzeń, ale nie zabezpiecza przed oparzeniem słonecznym ani w solarium – skutki błędnej oceny właściwości aloesu mogą być, jak się łatwo domyślić, opłakane [60].

W badaniu z udziałem pacjentów z oparzeniami, u których stosowano opatrunki zawierające żel aloesowy, stwierdzono szybsze ustąpienie bólu i epitelializację rany niż u chorych leczonych standardowo sulfadiazyną srebrową [7]. Z kolei po naświetleniu skóry ochotników ultrafioletem B (UVB) (co symuluje oparzenie słoneczne) wysokoskoncentrowany żel aloesowy łagodził zmiany skórne po 48 h na poziomie zbliżonym do żelu zawierającego 1% hydrokortyzonu (leku sterydowego o działaniu przeciwzapalnym) [44]. W 2007 r. analiza prac o wysokiej jakości badawczej wskazała, że aloes skraca czas leczenia oparzeń o prawie 9 dni i może być skutecznie wykorzystywany w leczeniu oparzeń I i II stopnia [55].

W leczeniu oparzeń, ran i zmian skórnych liczy się nie tylko bezpośredni wpływ na ranę – ciekawa jest obserwacja, że żel aloesowy wykazywał skuteczność wobec bakterii Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z ran chorych z ciężkimi do leczenia oparzeniami; bakterie te były oporne na wiele leków, co znacznie utrudnia leczenia zakażenia rany. Autorzy tego badania stwierdzili, że aloes może być więc wykorzystany jako środek przeciwbakteryjny w zapobieganiu zakażeniom ran przez te bakterie [68].

Rany jatrogenne. W badaniu pacjentów poddanych dermabrazji skóry twarzy z powodu trądziku sprawdzano wpływ aloesu na gojenie, dzieląc twarz każdego uczestnika na pół i aplikując standardowy opatrunek na jedną część oraz taki sam opatrunek nasączony aloesem na drugą. Jak się okazało, aloes przyspieszył gojenie o 72 godz. [30].

Rany porodowe. Maść z aloesem przyspieszała gojenie się rany krocza w badaniu klinicznym z udziałem 111 pierworódek [53]. W innym badaniu aloes przyspieszał w pierwszych 24 h gojenie się rany po cesarskim cięciu [67].

Przewlekłe owrzodzenia. Aloes w skojarzeniu z oliwą okazał się skuteczniejszy od kremu z fenytoiną w leczeniu przewlekłych ran związanych z odleżynami, stopą cukrzycową lub niewydolnością żylną [42].

Badania eksperymentalne

Opisane wyżej właściwości obserwowane w badaniach z udziałem ludzi potwierdzają prace przeprowadzone na komórkach tkanki łącznej i na zwierzętach, w których wykazano, że aloes usprawnia gojenie ran, m.in. przyspieszając kurczenie się obszaru rany, nasilając wytwarzanie kolagenu, kwasu hialuronowego, aktywując metalopeptydazy i fibroblasty (enzymy i komórki uczestniczące w modelowaniu tkanki łącznej) oraz wygaszając stan zapalny [2, 8].
Żel aloesowy działa ponadto przeciwzapalnie, hamując cyklooksygenazę i ograniczając wytwarzanie prostaglandyny E2 (czyli ważnego enzymu i silnej substancji uczestniczących w rozwoju stanu zapalnego; ten sam enzym hamują leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak aspiryna czy ketonal) [9].

Aloes wspomaga leczenie chorób skóry

Nawodnienie skóry. W badaniu z udziałem 20 ochotniczek wykazano metodami bioinżynierii, że po 2 tygodniach regularnego stosowania żelu aloesowego zwiększyła się zawartość wody w zewnętrznej warstwie naskórka mimo niezmienionej przepuszczalności skóry dla wody. Autorzy stwierdzili, że prawdopodobnie za wiązanie wody przez aloes i poprawę nawilżenia naskórka odpowiadają polisacharydy oraz liczne aminokwasy zawarte w żelu aloesowym [48].

Łuszczyca. W trwającym rok badaniu 60 pacjentów z łuszczycą o nasileniu łagodnym do umiarkowanego hydrofilowy ekstrakt aloesu miał ponad dziesięciokrotnie większą skuteczność w leczeniu zmian skórnych niż krem zawierający placebo [31].

Opryszczka. W badaniu z udziałem mężczyzn z opryszczką narządów płciowych krem z ekstraktem z aloesu ponad dwukrotnie skrócił czas leczenia w stosunku do placebo i miał dziesięciokrotnie większą skuteczność pod względem wyleczeń [32].

Wchłanianie leków przez skórę. Aloes w postaci żelu na skórę ułatwia przenikanie w głąb innych miejscowo zastosowanych leków. Zjawisko to wykorzystano m.in. w badaniu pacjentów z trądzikiem, w którym wykazano, że dodatek aloesu do tretynoiny istotnie zmniejsza zmiany skórne w porównaniu z samą tretynoiną [65].

Inne zastosowania. Żel aloesowy może być wykorzystywany do zapobiegania zmianom skórnym typowo pojawiającym się wokół otworów stomijnych [51]. Inne możliwe wykorzystania aloesu w chorobach skóry obejmują liszaj płaski, rogowacenie przymieszkowe i odmrożenia [60].

Kontrowersyjny jest wpływ aloesu na nowotwory

Antrachinony, obecne w dużej ilości w skórce (lateksie) aloesu, takie jak aloina, emodyna, reina mają potencjał antynowotworowy: hamują wytwarzanie nowych naczyń, indukują apoptozę (naturalne obumieranie) lub hamują podziały ludzkich komórek nowotworowych, np. raka jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego, raka piersi, wątroby, macicy, płuc, komórki białaczkowe i komórki guzów neuroektodermalnych [17-19, 26, 36-40]; obserwowano też, że aloes lub jego składniki poprawiają skuteczność leków onkologicznych [20, 35] (drugie z cytowanych badań przeprowadzono we Włoszech z udziałem 240 pacjentów z przerzutami różnych nowotworów, a aloes dodawano do terapii różnymi lekami cytotoksycznymi). Paradoksalnie, te same związki w dużych stężeniach same mogą być kancerogenne [47]. Jest to klasyczny etap w nauce, kiedy aktualny stan wiedzy wymaga poszerzenia badań i precyzyjnej oceny korzyści i ryzyka oraz ustalenia optymalnej i maksymalnej dawki danej substancji. Do czasu ich przeprowadzenia należy raczej unikać skórzastych części liści aloesu i wyciągów aloesowych z pełnych liści.

Aloes działa przeciwzakaźnie

Składniki aloesu, zwłaszcza antrachinony, hamują wzrost wielu bakterii in vitro [20, 21]; działanie przeciwbakteryjne żelu aloesowego wykazano m.in. w stosunku do Helicobacter pylori i było ono niezależne od oporności tych szczepów na antybiotyki, co sugerowano wykorzystać w leczeniu zakażeń tą bakterią [22]. Składnik aloesu, aloeryd może bezpośrednio aktywować komórki układu odpornościowego [23]. Wykazano, że emodyna aloesowa hamuje replikację wirusów grypy i Herpes [24, 25]. Wyciąg etanolowy z liści aloesu ma właściwości przeciwgrzybicze [54].

Aloes działa antyoksydacyjnie

W żelu aloesowym znajdują się fenole oraz peroksydaza glutationowa i dysmutaza nadtlenkowa – kluczowe enzymy antyoksydacyjne; właściwości antyoksydacyjne aloesu mogą odpowiadać za obserwowany w badaniach eksperymentalnych ochronny wpływ na wątrobę (aloes zabezpieczał przed jej uszkodzeniem przez czterochlorek węgla i lindan) [49, 70].

Aloes zwiększa wchłanianie witaminy C i E

Żel aloesowy (ale nie wyciąg z całych liści) przedłuża wchłanianie witamin C i E, przez co wchłonięta dawka wzrasta 3-4-krotnie i jak podają autorzy omawianej pracy, powinno się rozważyć jego komplementarne stosowanie z tymi witaminami [71].

Na koniec…

Ciekawostka (co prawda póki co przebadana tylko na zwierzętach)
Wodny wyciąg z aloesu podany 30 min przed spożyciem etanolem istotnie przyspieszał eliminację alkoholu w wątrobie, prawdopodobnie poprzez wpływ na aktywność dehydrogenazy alkoholowej i dostarczenie brakującego substratu – NADH. Związek ten szybko się wyczerpuje podczas metabolizowania etanolu w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę i dlatego musi być przyjęty przed przyjęciem etanolu [59].

Piśmiennictwo

1. Foster M., Hunter D., Samman S. Evaluation of the nutritional and metabolic effects of Aloe vera. W: Benzie I.F.F., Wachtel-Galor S., editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed. CRC; Boca Raton: 2011

2. J Tradit Complement Med. 2015 Jan; 5(1): 21–26. Evaluation of biological properties and clinical effectiveness of Aloe vera: A systematic review. Maharjan H. Radha, Nampoothiri P. Laxmipriya

3. Ni Y., Turner D., Yates K.M., Tizard I. Isolation and characterization of structural components of Aloe vera L. leaf pulp. Int Immunopharmacol. 2004;4:1745–1755.

4. Molecules 2008, 13(8), 1599-1616; Composition and Applications of Aloe vera Leaf Gel. Josias H. Hamman
5. FEBS J. 2009 Apr;276(8):2391-401. Novel type III polyketide synthases from Aloe arborescens. Mizuuchi Y, Shi SP, Wanibuchi K, Kojima A, Morita H, Noguchi H, Abe I.

6. PLoS One. 2013 Dec 16;8(12):e82479. Enhancement of anti-inflammatory activity of Aloe vera adventitious root extracts through the alteration of primary and secondary metabolites via salicylic acid elicitation. Lee YS, Ju HK, Kim YJ, Lim TG, Uddin MR, Kim YB, Baek JH, Kwon SW, Lee KW, Seo HS, Park SU, Yang TJ.
7. J Pak Med Assoc. 2013 Feb;63(2):225-30. Effectiveness of Aloe Vera gel compared with 1% silver sulphadiazine cream as burn wound dressing in second degree burns.
Shahzad MN, Ahmed N.
8. Clin Hemorheol Microcirc. 2003;29(3-4):239-46. Effects of Aloe vera on leukocyte adhesion and TNF-alpha and IL-6 levels in burn wounded rats. Duansak D, Somboonwong J, Patumraj S.
9. J Ethnopharmacol. 1996 Dec;55(1):69-75. Antiinflammatory activity of extracts from Aloe vera gel. Vázquez B, Avila G, Segura D, Escalante B.

10. Dent Res J (Isfahan). 2012 Jul;9(4):381-5. Evaluation of the therapeutic effects of Aloe vera gel on minor recurrent aphthous stomatitis. Babaee N, Zabihi E, Mohseni S, Moghadamnia AA.

11. Biol Pharm Bull. 2006 Jul;29(7):1418-22. Identification of five phytosterols from Aloe vera gel as anti-diabetic compounds. Tanaka M, Misawa E, Ito Y, Habara N, Nomaguchi K, Yamada M, Toida T, Hayasawa H, Takase M, Inagaki M, Higuchi R.
12. Appl Biochem Biotechnol. 2011 Aug;164(8):1246-56. In vivo evaluation of hypoglycemic activity of Aloe spp. and identification of its mode of action on GLUT-4 gene expression in vitro. Kumar R, Sharma B, Tomar NR, Roy P, Gupta AK, Kumar A.
13. Devaraj S., Jialal R., Jialal I., Rockwood R. A pilot randomized placebo controlled trial of 2 Aloe vera supplements in patients with pre-diabetes/metabolic syndrome. Planta Med. 2008;74:SL77.
14. Nutrition. 2013 Sep;29(9):1110-4. Metabolic effects of aloe vera gel complex in obese prediabetes and early non-treated diabetic patients: randomized controlled trial. Choi HC, Kim SJ, Son KY, Oh BJ, Cho BL.
15. Misawa E., Tanaka M., Nomaguchi K. Oral ingestion of Aloe vera phytosterols alters hepatic gene expression profiles and ameliorates obesity-associated metabolic disorders in Zucker diabetic fatty rats. J Agric Food Chem. 2012;60:2799–2806
16. Nutrition. 2013 Mar;29(3):574-9. Probiotic Lactobacillus rhamnosus GG and Aloe vera gel improve lipid profiles in hypercholesterolemic rats. Kumar M, Rakesh S, Nagpal R, Hemalatha R, Ramakrishna A, Sudarshan V, Ramagoni R, Shujauddin M, Verma V, Kumar A, Tiwari A, Singh B, Kumar R.
17. J Urol. 2006 Jan;175(1):343-7. Aloe-emodin induces apoptosis in T24 human bladder cancer cells through the p53 dependent apoptotic pathway. Lin JG, Chen GW, Li TM, Chouh ST, Tan TW, Chung JG.
18. Pan Q., Pan H., Lou H., Xu Y., Tian L. Inhibition of the angiogenesis and growth of aloin in human colorectal cancer in vitro and in vivo. Cancer Cell Int. 2013;13:69
19. Asian J Androl. 2008 Jul;10(4):625-34. Emodin induces apoptosis in human prostate cancer cell LNCaP. Yu CX, Zhang XQ, Kang LD, Zhang PJ, Chen WW, Liu WW, Liu QW, Zhang JY.
20. Emodin enhances cisplatin-induced cytotoxicity in human bladder cancer cells through ROS elevation and MRP1 downregulation. Xinxing Li, Haolu Wang, Juan Wang, Yuying Chen, Xiaobin Yin, Guiying Shi, Hui Li, Zhiqian Hu, Xiaowen Liang. BMC Cancer 2016; 16:578
21. Antimicrob Agents Chemother. 2003 Mar;47(3):1137-9. In vitro susceptibilities of Shigella flexneri and Streptococcus pyogenes to inner gel of Aloe barbadensis Miller.
Ferro VA, Bradbury F, Cameron P, Shakir E, Rahman SR, Stimson WH.
22. Lett Appl Microbiol. 2014 Jul;59(1):43-8. In vitro activity of Aloe vera inner gel against Helicobacter pylori strains. Cellini L, Di Bartolomeo S, Di Campli E, Genovese S, Locatelli M, Di Giulio M.
23. J Agric Food Chem. 2001 Feb;49(2):1030-4. Characterization of Aloeride, a new high-molecular-weight polysaccharide from Aloe vera with potent immunostimulatory activity. Pugh N, Ross SA, ElSohly MA, Pasco DS.
24. Eur J Pharmacol. 2014 Sep 5;738:125-32. Antiviral activity of aloe-emodin against influenza A virus via galectin-3 up-regulation. Li SW, Yang TC, Lai CC, Huang SH, Liao JM, Wan L, Lin YJ, Lin CW.
25. J Dent (Shiraz). 2016 Mar;17(1):49-54. Assessment of Anti HSV-1 Activity of Aloe Vera Gel Extract: an In Vitro Study. Rezazadeh F, Moshaverinia M, Motamedifar M, Alyaseri M
26. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:376123. Emodin and Aloe-Emodin Suppress Breast Cancer Cell Proliferation through ER α Inhibition. Huang PH, Huang CY, Chen MC, Lee YT, Yue CH, Wang HY, Lin H.
27. Planta Med. 2012 Mar;78(4):311-6. Anti-hyperglycemic and anti-hypercholesterolemic effects of Aloe vera leaf gel in hyperlipidemic type 2 diabetic patients: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Huseini HF, Kianbakht S, Hajiaghaee R, Dabaghian FH.
28. Mansour G., Ouda S., Shaker A., Abdallah H.M. Clinical efficacy of new Aloe vera- and myrrh-based oral mucoadhesive gels in the management of minor recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blind, vehicle-controlled study. J Oral Pathol Med. 2014;43:405–409.
29. Br J Gen Pract. 1999 Oct; 49(447): 823–828. Aloe vera: a systematic review of its clinical effectiveness. B K Vogler, E Ernst
30. J Dermatol Surg Oncol. 1990 May;16(5):460-7. The stimulation of postdermabrasion wound healing with stabilized aloe vera gel-polyethylene oxide dressing. Fulton JE Jr
31. Trop Med Int Health. 1996 Aug;1(4):505-9. Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo-controlled, double-blind study. Syed TA, Ahmad SA, Holt AH, Ahmad SA, Ahmad SH, Afzal M.
32. Syed TA, Afzal M, Ahmad SA, et al. Management of genital herpes in men with 0.5% Aloe vera extract in a hydrophylic cream: a placebo-controlled double-blind study. J Dermatol Treat 1997; 8: 99-102.
33. Nassiff HA, Fajardo F, Velez F. Effecto del aloe sobre la hiperlipidemia
en pacientes refractarios a la dieta. Rev Cuba Med Gen Integr. 1993; 9: 43-51.
34. Phytomedicine. 1996 Nov;3(3):245-8. Antidiabetic activity of Aloe vera L. juice II. Clinical trial in diabetes mellitus patients in combination with glibenclamide. Bunyapraphatsara N, Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Chokechaijaroenporn O.
35. In Vivo. 2009 Jan-Feb;23(1):171-5. A randomized study of chemotherapy versus biochemotherapy with chemotherapy plus Aloe arborescens in patients with metastatic cancer. Lissoni P, Rovelli F, Brivio F, Zago R, Colciago M, Messina G, Mora A, Porro G.
36. The antiproliferative activity of aloe-emodin is through p53-dependent and p21-dependent apoptotic pathway in human hepatoma cell lines. Kuo PL, Lin TC, Lin CC
Life Sci. 2002 Sep 6; 71(16):1879-92.
37. Niciforovic A, Adzic M, Zabric B, Radojcic MB. Adjuvant antiproliferative and cytotoxic effect of aloin in irradiated HeLaS3 cells. Biophys Chem. 2007;81:1463–6
38. Effects and mechanisms of aloe-emodin on cell death in human lung squamous cell carcinoma. Lee HZ, Hsu SL, Liu MC, Wu CH. Eur J Pharmacol. 2001 Nov 23; 431(3):287-95.
39. Aloe-emodin induced in vitro G2/M arrest of cell cycle in human promyelocytic leukemia HL-60 cells. Chen HC, Hsieh WT, Chang WC, Chung JG. Food Chem Toxicol. 2004 Aug; 42(8):1251-7.
40. Aloe-emodin is a new type of anticancer agent with selective activity against neuroectodermal tumors. Pecere T, Gazzola MV, Mucignat C, Parolin C, Vecchia FD, Cavaggioni A, Basso G, Diaspro A, Salvato B, Carli M, Palù G. Cancer Res. 2000 Jun 1; 60(11):2800-4.
41. Pharmacogn Rev. 2015 Jul-Dec; 9(18): 120–126. Aloe vera: Potential candidate in health management via modulation of biological activities. Arshad H. Rahmani, Yousef H. Aldebasi, Sauda Srikar, Amjad A. Khan, Salah M. Aly
42. J Wound Care. 2015 Oct;24(10):459-60, 462-5. Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.
Panahi Y, Izadi M, Sayyadi N, Rezaee R, Jonaidi-Jafari N, Beiraghdar F, Zamani A, Sahebkar A.

43. Saudi Pharm J. 2009 Jul;17(3):209-15. Possible hypoglycemic effect of Aloe vera L. high molecular weight fractions on type 2 diabetic patients. Yagi A, Hegazy S, Kabbash A, Wahab EA.
44. Skin Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10. Investigation of the anti-inflammatory potential of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Reuter J, Jocher A, Stump J, Grossjohann B, Franke G, Schempp CM.
45. Castleman M (1991): The Healing Herbs. The Ultimate Guide to the Curative Power of Nature’s Medicines. Emmanus, PA, Rodale Press, pp. 42–44.

46. Toxicol Sci. 2017 May 19. Aloin, a Component of the Aloe Vera Plant Leaf, Induces Pathological Changes and Modulates the Composition of Microbiota in the Large Intestine of F344/N Male Rats. Boudreau MD, Olson GR, Tryndyak VP, Bryant MS, Felton RP, Beland FA.

47. Aloe vera: A review of toxicity and adverse clinical effects. Guo X, Mei N.
J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2016 Apr 2;34(2):77-96.
48. Skin Res Technol. 2006 Nov;12(4):241-6. Moisturizing effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. Dal’Belo SE, Gaspar LR, Maia Campos PM.
49. J Ethnopharmacol. 2007 May 22;111(3):560-6. Hepatoprotective potential of Aloe barbadensis Mill. against carbon tetrachloride induced hepatotoxicity. Chandan BK, Saxena AK, Shukla S, Sharma N, Gupta DK, Suri KA, Suri J, Bhadauria M, Singh B.
50. Aliment Pharmacol Ther. 2004 Apr 1;19(7):739-47. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral aloe vera gel for active ulcerative colitis.
Langmead L, Feakins RM, Goldthorpe S, Holt H, Tsironi E, De Silva A, Jewell DP, Rampton DS.
51. Br J Nurs. 2017 Mar 9;26(5):S12-S19. The potential benefits of using aloe vera in stoma patient skin care. Rippon M, Perrin A, Darwood R, Ousey K.
52. Nutrients. 2016 Jun 23;8(7). Efficacy of Aloe Vera Supplementation on Prediabetes and Early Non-Treated Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Zhang Y, Liu W, Liu D, Zhao T, Tian H.
53. J Caring Sci. 2013 Nov 30;2(4):279-86. The Impact of Aloe vera and Calendula on Perineal Healing after Episiotomy in Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial.
Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Hagani H.
54. Fitoterapia. 2007 Apr;78(3):219-22. Antifungal activity of Aloe vera leaves.
Rosca-Casian O, Parvu M, Vlase L, Tamas M.
55. Burns. 2007 Sep;33(6):713-8. The efficacy of aloe vera used for burn wound healing: a systematic review. Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N, Niruntraporn S, Kongkaew C.
56. World J Gastroenterol. 2014 Oct 21;20(39):14099-104. Advances in treatment of ulcerative colitis with herbs: from bench to bedside. Wan P, Chen H1, Guo Y1, Bai AP1.
57. Acta Biomed. 2012 Dec;83(3):183-8. Effect of Aloe vera juice on growth and activities of Lactobacilli in-vitro. Nagpal R, Kaur V, Kumar M, Marotta F.

58. Al-Madboly L, Kabbash A, El-Aasr M, Yagi A. Symbiotic effect of Aloe vera juice on the growth of Lactobacillus fermentum and L. helveticus isolates in vitro. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2017; 6(3): 2365-2369 A
59. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1989 Jan;37(1):155-9. Effect of water extracts of aloe and some herbs in decreasing blood ethanol concentration in rats. II. Sakai K, Saitoh Y, Ikawa C, Nishihata T.
60. G Ital Dermatol Venereol. 2009 Feb;144(1):85-91. Aloe vera in dermatology: a brief review. Feily A, Namazi MR.
61. Oral Health Prev Dent. 2015;13(4):309-15. Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial. Sahebjamee M, Mansourian A, Hajimirzamohammad M, Zadeh MT, Bekhradi R, Kazemian A, Manifar S, Ashnagar S, Doroudgar K.
62. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;(4):CD000978. Interventions for preventing oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G, Furness S, Glenny AM, Littlewood A, McCabe MG, Meyer S, Khalid T.
63. J Pharm Bioallied Sci. 2015 Apr; 7(Suppl 1): S255–S259. Benefits of Aloe vera in dentistry. S. P. Mangaiyarkarasi, T. Manigandan, M. Elumalai, Priyanka K. Cholan, Roopam Pal Kaur.

64. Comparative evaluation of the antimicrobial efficacy of aloe vera tooth gel and two popular commercial toothpastes: an in vitro study. George D, Bhat SS, Antony B
Gen Dent. 2009 May-Jun; 57(3):238-41.

65. J Dermatolog Treat. 2014 Apr;25(2):123-9. Effect of Aloe vera topical gel combined with tretinoin in treatment of mild and moderate acne vulgaris: a randomized, double-blind, prospective trial. Hajheydari Z, Saeedi M, Morteza-Semnani K, Soltani A.
66. J Food Sci Technol. 2014 Jan;51(1):90-6. Hypoglycemic and hypolipidemic effect of Aloe vera L. in non-insulin dependent diabetics. Choudhary M, Kochhar A, Sangha J.
67. Glob J Health Sci. 2014 Aug 31;7(1):203-9. Aloe vera gel and cesarean wound healing; a randomized controlled clinical trial. Molazem Z, Mohseni F1, Younesi M, Keshavarzi S.
68. Chemother Res Pract. 2015;2015:639806. Aloe vera Gel: Effective Therapeutic Agent against Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Recovered from Burn Wound Infections. Goudarzi M, Fazeli M, Azad M, Seyedjavadi SS, Mousavi R.
69. J Periodontol. 2016 Mar;87(3):268-74. Adjunctive Local Delivery of Aloe Vera Gel in Patients With Type 2 Diabetes and Chronic Periodontitis: A Randomized, Controlled Clinical Trial. Pradeep AR, Garg V, Raju A, Singh P.
70. Pak J Pharm Sci. 2006 Oct;19(4):337-40. The protective effect of aloe vera juice on lindane induced hepatotoxicity and genotoxicity. Etim OE, Farombi EO, Usoh IF, Akpan EJ.
71. Phytomedicine. 2005 Nov;12(10):760-5. Effect of Aloe vera preparations on the human bioavailability of vitamins C and E. Vinson JA, Al Kharrat H, Andreoli L.

 

 

 

Jedna myśl w temacie “Aloes, dobro uwięzione w żelu

Możliwość komentowania jest wyłączona.