Srebro skraca leczenie oparzeń

Opatrunki srebrowe skracają czas leczenia oparzeń o średnio przeszło 3 dni w porównaniu ze standardowym leczeniem antybiotykiem i mogą zwiększać wskaźnik wyleczeń w okresie 21-28 dni. Podobnego stopnia przyspieszenie leczenia oparzeń przez srebro odnotowano w stosunku do opatrunków z wazeliną. 

Takie wnioski na temat srebra przynosi raport naukowców z Cochrane Collaboration, instytucji podsumowującej jakość dowodów naukowych na skuteczność różnych interwencji stosowanych w medycynie. Cytowany raport przedstawia analizę prac klinicznych z użyciem różnych środków stosowanych w leczeniu oparzeń.

Oparzenia są dużym problemem terapeutycznym z uwagi na silnie zwiększoną podatność tych ran na zakażenia – odpowiadają one w dłuższej perspektywie za przeszło trzy czwarte zgonów ofiar, które przeżyły ostry okres oparzenia. Nie dziwne więc, że w leczeniu oparzeń próbuje się wykorzystywać różne substancje o udowodnionym lub postulowanym działaniu przeciwbakteryjnym.

Źródło

Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 12;7:CD011821. Antiseptics for burns. Norman G, Christie J, Liu Z, Westby MJ, Jefferies JM, Hudson T, Edwards J, Mohapatra DP, Hassan IA, Dumville JC.